Logopeda, neurologopeda Działdowo

mgr Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska

(z Działdowa)
  • Terapia poudarowa pacjentów z afazją, dyzartią, porażeniem nerwu twarzowego
  • Konsultacje dzieci, młodzieży i dorosłych:
  • - z zaburzeniami miofunkcyjnymi w trakcieleczenia ortodontycznego lub po jego zakończeniu
  • - przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka podjęzykowgo
  • Konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne dla noworodków i niemowląt
  • Terapia płynności mowy (jąkanie)
  • Masaż logopedyczny
  • Terapia ręki po udarze
  • Elektrostymulacja
Scroll to Top